Svet Mýtov [hra na hrdinov]
[fantasy hra na hrdinov]

 

Slovníček

Cudzia postava

Postava, ktorú nehrá hráč, ale Pán Hry. Môže to byť obchodník, pocestný, alchymista, žobrák, kráľ, nájomný vrah, hostinský, mestský strážnik, starosta dedinky, ktokoľvek.

Hráč

Človek, ktorý hrá svoju postavu. Spolupracuje s ostatnými hráčmi, riešia úlohy a situácie, do ktorých sa ich postavy pri hre dostanú.

Charizma

Charizma je kúzlo osobnosti. Väčšinou platí, že pekní ľudia (elfovia,...) sú veľmi charizmatickí a naopak, že škaredí sú menej charizmatickí. Niekedy však aj vysoko charizmatická postava nemusí byť práve najkrajšia. Vysoko charizmatické osobnosti majú veľkú autoritu, všetci ich počúvajú, dajú sa nimi viac či menej ovplyvniť.

Inteligencia

Určuje, nakoľko je postava inteligentná, či sa nové veci učí ťažko alebo ľahko, koľko si toho zapamätá, či si dá určité fakty k sebe a vyvodí z toho patričné závery.

Inteligencia vyjadruje aj úroveň znalostí a vedomostí postavy. Postavy s vyššou inteligenciou majú viac informácií o svete, poznajú viac legiend, lepšie sa vyznajú v ekonomike, politike či náboženstve ako postavy s nižšou inteligenciou, pretože sa o okolitý svet viacej zaujímajú.

Kondícia

Kondícia postavy ukazuje, koľko rán mečom postava vydrží, akú choroby prežije, či ju jed otrávi, alebo iba ťažko oslabí, ako dlho vydrží postava bez vody a potravy. Skrátka, čo všetko prežije.

Obratnosť

Obratnosť určuje, aká je postava obratná, ako sa vie brániť v boji, uhýbať pred zásahmi súpera, používať strelné zbrane, balansovať na úzkom mostíku, robiť veci, ktoré vyžadujú obratnosť, napríklad vyrábať šperky z drahých kovov, nastražiť na niekoho pascu a podobne.

Odolnosť

Odolnosť určuje, koľko toho postava fyzicky vydrží, akú má kondíciu, ako dlho vydrží bežať s ťažkým vakom na pleci, či na ňu bude jed pôsobiť smrteľne, alebo ju len ťažko priotrávi atď.

Pán Hry

Pán Hry popisuje hráčom okolitý svet, hrá všetky cudzie postavy a iné tvory, ktoré hráči stretnú. Vymýšľa dobrodružstvá, popisuje hráčom reakcie okolia na ich akcie.

Psychická sila

Vyjadruje silu psychiky postavy, ukazuje, či sa postava dá ľahko ovplyvniť, ak má nízku psychickú silu, alebo naopak, je takmer neovplyvniteľná, pretože má vysokú psychickú silu. Vyjadruje aj schopnosť postavy znášať psychické zaťaženie, vyrovnať sa so stresmi, nepodľahnúť psychickému teroru.

Sila

Sila určuje, ako je postava silná. Od tejto vlastnosti závisí, aké zbrane je postava schopná používať, koľko toho unesie, ako rýchlo vie bežať, čiastočne aj úspech v boji, a podobné činnosti, ktoré si vyžadujú silu.

Viera

Svet mýtov je svet, v ktorom vládnu povery, povesti a viera v Bohov. Každá postava verí v nejakého Boha. Čím viac verí, tým je väčšia šanca, že Boh občas vypočuje jej modlitby a pomôže jej. Avšak hráč musí myslieť na to, že priazeň bohov je vrtkavá.

Vlastná postava

Vlastná postava je postava, ktorú hrá hráč. Určuje jej vlastnosti, schopnosti, meno, reakcie, činy, vedomosti.

Výrečnosť

Výrečnosť vypovedá o komunikačných schopnostiach postavy, či je to autista, tichý človek, alebo majster manipulátor, ktorý keď otvorí ústa, tak mu ľudia uveria aj to, že čierne je biele.

Výzor

Výzor postavy určuje, ako postava vyzerá, či je pekná alebo škaredá. Pekné postavy to majú v živote ľahšie. Výzor postavy ovplyvňujú aj šaty, ktoré má oblečené, a šperky, ktoré nosí.