Svet Mýtov [hra na hrdinov]
[fantasy hra na hrdinov]

 

Možnosti hry na hrdinov Svet Mýtov

Na tejto stránke nájdeš informácie o možnostiach hry na hrdinov Svet Mýtov. Informácie sem budú pribúdať postupne.

Základy systému

Svet Mýtov je hra na hrdinov s premysleným a jednoduchým systémom. Aj keď sa pravidlá zdajú rozsiahle, v skutočnosti obsahujú iba niekoľko základných herných mechanizmov, ktoré keď hráč pochopí, nebude mať žiadne problémy pri hraní.

Vlastnosti postavy

Postava je charakterizovaná súborom vlastností. Sú to fyzické vlastnosti: sila, obratnosť, odolnosť, mentálne vlastnosti: inteligencia, psychická sila a viera, a sociálne vlastnosti: charizma , výzor a výrečnosť.

Spolu je základných vlastností deväť, na ne nadväzuje ešte niekoľko odvodených vlastností ako nosnosť postavy, postreh, kondícia, pohyblivosť. Základné vlastnosti môžu nadobudnúť hodnoty od 1 do 12.

Schopnosti postavy

Pravidlá Sveta Mýtov sú založené na schopnostiach postavy, nie na úrovni postavy. Používa sa iba jeden typ kocky (šesťstenná kocka - k6) a jeden typ hodu. Povolanie postavy v Svete Mýtov je len súbor schopností, inou voľbou schopností je veľmi ľahké vytvoriť nové povolanie.

Schopnosti popisujú, čo všetko postava dokáže. Delia sa na základné schopnosti, vedomosti a zvláštne schopnosti.

Systém schopností je veľmi jednoduchý. Postava ovláda schopnosť na piatich úrovniach: netrénovaný, začiatočník, pokročilý, majster, veľmajster. Podľa úrovne zvládnutia schopnosti má postava bonus pri overovaní úspechu.

Základné schopnosti

Základné schopnosti sú bežné medzi normálnymi ľuďmi, väčšinou súvisia s každodenným životom postavy. Je to napríklad varenie, plávania a podobne.

Vedomosti

Vedomosti sú schopnosti postavy spojené so vzdelaním, napríklad botanika, rozpoznávanie rúd, čítanie a písanie a podobne.

Zvláštne schopnosti

Zvláštne schopnsoti sú schopnosti, ktoré neovláda len tak hocikto. Postava musí nájsť majstra, ktorý ich ovláda, čo môže byť relatívne náročné. Je to napríklad mágia, krotenie divokých zvierat, a podobne.

Vo Svete Mýtov sú štyri základné cesty, štyri základné súbory zvláštnych schopností. Je to Cesta Bojovníka, Cesta Prírody, Cesta Tieňa a Cesta Mystika.

Cesta Bojovníka je cestou bojovníkov, šermiarov, rytierov, vojakov, žoldnierov, jednoducho postáv najviac sa zameriavajúcich na boj.

Cesta Prírody sa vydajú postavy spojené s prírodou, sú to hraničiari, lovci, stopári, ľudia žijúci v prírode.

Cesta Tieňa je cestou zlodejov, tulákov, žobrákov, vrahov, špiónov a podobných postáv.

Cesta Mystika je cestou mystických a tajomných postáv. Má tri smery, Cestu Mágie, Cestu Viery a Cestu Mysle. Cesta Mágie je cestou mágov, čarodejov a šamanov, ktorých moc nie je na prvý pohľad zreteľná, ale postavy ju dokážu pocítiť. Cesta Viery je cestou kňazov, božích mužov a druidov. Cesta Mysle je cestou psionikov, sú to postavy nadané veľmi silnou mysľou. Silou vôle dokážu zapáliť oheň, hýbať predmetmi, čítať myšlienky.

Na začiatku by sa mal hráč rozhodnúť, ktorou cestou sa jeho postava vyberie. Neznamená to, že sa nemôže naučiť iné schopnosti ako schopnosti cesty, ktorú si zvolil. Ak sa chce hráč učiť schopnosti inej cesty, ako je základná cesta jeho postavy, stojí ho to viac skúseností.

Jedinou výnimkou je kombinovanie smerov Cesty Mystika, ktoré nie je možné. Niektoré schopnosti majú tieto cesty spoločné, ale v niektorých sa líšia. Tie, v ktorých sa líšia, sa nemôžu učiť, lebo majú na tie schopnosti diametrálne odlišný názor.

Overovanie úspechu

Na overenie úspechu nejakej činnosti, ktorú postava vykonáva, sa používa hod dvomi šesťstennými kockami (hod 2k6). Cieľom je hodiť menej, maximálne rovnako ako súčet potrebnej vlastnosti a bonusu za zvládnutie danej schopnosti. Ideálny hod je 1,1.

Čím vyššia je hodnota potrebnej vlastnosti a bonusu za zvládnutie danej schopnosti, tým vyššia je šanca na postavy uspieť. Silnejší človek, ktorý je majstrom v pretláčaní rukou, má vyššie šance vyhrať stávku v hostinci nad slabším človekom, ktorý sa rukou pretláča prvý krát v živote.

Mágia

Niektorí ľudia vo Svete Mýtov sú obdarení magickými schopnosťami, ktorých pôvod si vysvetľujú rôzne. Nasledovníci Cesty Mágie veria, že ich schopnosti pochádzajú zo štyroch prírodných živlov: ohňa, vody, vzduchu a zeme. Nasledovníci Cesty Viery veria, že ich schopnosti pochádzajú od bohov. Nasledovníci Cesty Mysle veria, že ich schopnosti pochádzajú z prísnej disciplíny a silnej vôle.

Mágia živlov umožňuje postave vládu nad živlami a silami pre obyčajných smrteľníkov nepredstaviteľných. Jednotlivé magické schopnosti mágie živlov sa nazývajú kúzla.

Boží dar prepožičiava postave priazeň boha a tým možnosť vládnuť nadprirodzeným silám. Jednotlivé magické schopnosti božieho daru sa nazývajú modlitby.

Psychické schopnosti sú telekinéza, pyrokinéza, telepatia a psychometabolizmus. Sú to schopnosti vykonávať určité veci iba silou vôle, napríklad hýbať predmetmi, zapáliť oheň, zastaviť krvácanie a podobne. Jednotlivé magické schopnosti psychických schopností sa nazývajú psychické disciplíny.

Systém magických schopností

Vo Svete Mýtov je použitý jednotný systém mágie. Ak chce postava vyvolať kúzlo alebo zoslať modlitbu, musí sa sústrediť, uspieť v overovaní úspechu zoslania kúzla/modlitby. Aj keď zošle aj keď nezošle kúzlo, unaví ju to. Na začiatku sa rýchlo unaví, používanie magických schopností je pre ňu namáhavé. Čím viac sa bude venovať magickým schopnostiam, tým menej sa pri ich používaní unaví. Ak je postava vyčerpaná, používanie magických schopností je pre ňu také namáhavé, že sa jej znižuje kondícia.

Miera únavy záleží od náročnosti kúzla/modlitby/disciplíny a úrovne, na akej postava ovláda dané kúzlo/modlitbu/disciplínu. Kúzla/modlitby/disciplíny majú štyri úrovne náročnosti, sú rozdelené podľa toho, ako postavu ich použitie unaví.Únavu za vyvolanie kúzla znižuje lepšie zvládnutie kúzla/modlitby/disciplíny.

Samozrejme postave únavu pridávajú aj bežné činnosti ako cestovanie, boj, beh, ... Únavu môže postava znížiť meditáciou, vyspať sa, oddýchnuť si chvíľku, alebo vypiť nejaký osviežujúci a posilňujúci lektvar.

Obmedzenia mágie

Vo svete Albionu neexistujú magické bytosti ako kostlivec, démoni, golemovia a podobne. Neexistujú kúzelné zvitky a predmety zosielajúce kúzla (hrnček var, palička, z ktorej sršia blesky, prsteň neviditeľnosti, hovoriaca kniha, ...). Mágia nevytvára trvalé fyzické predmety, jedlo, pitie.